โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๒๐น. ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารและ คณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

 content 1

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๗๒ รูป ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

https://photos.app.goo.gl/Jck7qoLpALoJwQex7