โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

logo

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

สถานที่ติดต่อ : 

ลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๖ (หมู่บ้านนครอินทร์) ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ

ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทร : 055-773503
แฟกซ์ : 055-773504
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ