โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อาสา กกต. 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๒๐น. ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารและ คณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

งดให้ งดรับ

งดให้ งบรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

 

 

ดร.ประจักสิน บึงมุม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 • ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บริการของโรงเรียน

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำโรงเรียน

   สถานศึกษาร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาประกอบกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพลโลก และดำเนินกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลืองมีเชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตรา เสมาธรรมจักร

 

 

||   กลุ่มงานศึกษา   ||

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียดของกลุ่มงาน

รายละเอียด

||    คนดีของฉัน   ||

พระราชดำรัส

สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

“คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา  ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม”

วิสัยทัศน์

ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

องค์กรสร้างคนดี คิดสร้างสรรค์ สืบสานต่อยอดงานพระราชดำริ

 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ดูรายชื่อทั้งหมด

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลด

 • คำร้องขอแก้ผลการเรียน
 • ขอแก้ผลการเรียน
 • คำร้องขอย้ายเข้า
 • คำร้องขอพักการเรียน
 • วก-2 คำร้องขอหลักฐานการศึกษา
 • แบบรายงานนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
 • แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียนออก
 • แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
 • แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน-แผนการเรียน
 • แบบคำร้องขอใบ ปพ.7
 • แบบคำร้องขอtranscript
 • แบบขออนุญาตเรียน กศน.

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

||   มุมบริการ   ||

ร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ